Turniej Studentów Politechniki Warszawskiej w Judo


Turniej studentów PW

Na naszej macie 17 stycznia od godziny 10:00 do 11:30 odbędzie się dodatkowy trening, który umożliwia odrobienie  nieobecności na zajęciach.

Po treningu od 11:30 odbędą się zawody Liga Międzywydziałowa PW. Prawo startu posiadają studenci Politechniki Warszawskiej.

Udział w zawodach również umożliwia odrobienie nieobecności na zajęciach.

Zgłoszenia można dokonywać na adres judo.politechnika.warszawska@gmail.com . Termin zgłoszenia do 16.01.2015 do 21:00

Osoby zgłoszone mailowo otrzymają vouchery na zakup sprzętu elektronicznego.
W zgłoszeniu prosimy o podanie kategorii wagowej oraz stopień KYU oraz numeru telefonu.

Kategorie wagowe, mężczyźni: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg. Tolerancja 1kg.

Kategorie wagowe, kobiety: kategorie wagowe zostaną ustalone przed losowaniem walk.

Za zajęcie miejsc od 1 do 5 włącznie będą wręczane dyplomy