spis organizowanych kursów


Wszystkich zainteresowanych kursem prosi się o kontakt listowny na adres jozef.niedomagala@gmail.com z umieszczeniem „kurs nazwa_kursu” w tytule wiadomości. Prośba o podanie posiadanego stopnia w Judo, miejsca trenowania oraz nazwisk swoich trenerów. Dokładny termin oraz miejsce pierwszego spotkania zostaną przesłane listem zwrotnym po ostatecznym ustaleniu kiedy dany kurs rusza.

kurs instruktorski kulturystyki i trójboju siłowego

Kurs instruktora kulturystyki rozpoczął się w marcu 2009 i zakończył w czerwcu 2009. Nie jest obecnie planowane wznowienie.

kurs instruktorski judo

Kurs składa się z części ogólnej (wykłady) i specjalistycznej (zajęcia na macie) – łącznie 223 godziny. Prowadzony jest w soboty i niedziele. Po ukończeniu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na stopień DAN. Zajęcia odbywają się w Warszawie. Cena poprzedniej edycji to 1.500 zł (część ogólna 500 zł, część specjalistyczna 1.000 zł). Wymaganiem jest posiadanie stopnia minimum 1KYU i co najmniej średniego wykształcenia. Kursanci muszą przedstawić zaświadczenie, o posiadanym w judo stopniu, które zawiera skład komisji, która nadała stopień 1 kyu, datę nadania i wyniki sportowe, które upoważniły do przeprowadzenia tego egzaminu (miejsce w turnieju lub nazwiska osób, z którymi się zwyciężyło – z podaniem miejsca i nazwy turnieju) oraz przygotować informację o największych sukcesach sportowych jako zawodnika judo.

Część ogólna kursu rozpoczęła się 6 marca 2010 w Warszawie przy ul. Akademickiej 5 (przy pl. Narutowicza). Na pierwsze zajęcia potrzebne jest do wglądu potwierdzenie ukończenia szkoły średniej (czyli np świadectwo ukończenia szkoły średniej albo świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów). Zajęcia części ogólnej mają formę wykładów.

Część specjalistyczna rozpoczęła się 27 marca 2010. W całości odbywa się na macie. Od pierwszych zajęć niezbędne jest posiadanie judogi. Analizowana i  ćwiczona będzie metodyka nauczania technik judo. Poznawane będą formy kata, modele treningów, gry i zabawy. Na pierwszych zajęciach odbędzie się test ze znajomości technik zakresu 6-1 kyu.

Następna planowana edycja to koniec 2011.

kurs na trenera judo II klasy

Zakończył się kurs na trenerów judo II klasy. Podzielony był na cztery sesje:

 • 7-13.07.2008 (7 dni)
 • 28.07-3.08.2008 (7 dni)
 • 17-24.08.2008 (8 dni)
 • od 1.09.2008 cztery zjazdy sobotnio niedzielne

Łącznie 300 godzin. Koszt kursu wynosił 3.000 zł. Po spełnieniu warunków regulaminowych przystępowało się do egzaminu na wyższy stopień.

Wymagania:

 • instruktor sportu judo, udokumentowany stażem pracy minimum 2 lata
 • stopień w judo co najmniej 1 DAN
 • zdana matura (potwierdzona do wglądu świadectwem maturalnym)

Kolejna edycja tego kursu odbędzie się za kilka lat.

Zainteresowanych prosi się o przesłanie na adres jozef.niedomagala@gmail.com zgłoszenia (z podaniem w tytule „kurs na trenera judo II klasy”) zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
 • kontakt telefoniczny (komórkowy i stacjonarny)
 • posiadany stopień w judo
 • staż i miejsce pracy od uzyskania tytułu instruktora sportu judo

kurs instruktorski rekreacji samoobrony

Obecnie nie prowadzimy już tego kursu.

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.