kurs instruktorski – dokumenty


JUDO – SPORT
01– 923 Warszawa ul Bogusławskiego 18/188
tel. 601 321 884, e-mail: wojtekniedomagala@wp.pl

KURS INSTRUKTORA SPORTU W JUDO
Zgodnie z Ustawą o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie kursu instruktorskiego w judo wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki DRP-WKiDKS/450/53/2012.

Program kursu to 250 godzin dydaktycznych, w tym 100 godzin części ogólnej obejmującej tematykę z zakresu kultury fizycznej oraz 150 godzin części specjalistycznej dotyczącej techniki, metodyki i teorii judo.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych AWF oraz UKSW w Warszawie oraz specjalistów, trenerów klasy I w judo.
Zajęcia odbywać się będą w obiektach sportowych PW (sala wykładowa, sala treningowa).
Kurs instruktorów sportu w judo kończy się egzaminem i wydaniem dyplomu instruktora przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

Kurs rozpoczyna się 15.09.2012 roku. Program realizowany będzie w ciągu zjazdów sobotnio – niedzielnych według harmonogramu umieszczonego na stronie. Przewidujemy 35 uczestników kursu.
Całkowity koszt to 1750 złotych. Wpłaty można dokonywać w ratach. Pierwszej wpłaty dokonujemy w dniu rozpoczęcia zajęć (15.09.2012) w wysokości 500 złotych lub na konto 84175000120000000020811978 z dopiskiem „instruktor sportu w judo”. Po dokonaniu pełnej wpłaty uczestnik kursu może otrzymać fakturę.
Warunkiem przyjęcia na kurs instruktora sportu w judo jest dostarczenie poniższych dokumentów

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.