archiwum dzienne: 26 lutego 2013


nadchodzące AMP 2013

1. Badania lekarskie będą jak to zwykle u nas na sali. termin: Czwartek 28.02.2013 w trakcie treningu (od godziny 19:30) 2. Przypominam o konieczności wyrobienia/przedłużenia ważności legitymacji AZS, w tym celu: a) wchodzimy na: https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/(S(lpnhankflbxvotjf1x2wwa5c))/Start14.aspx b) wybieramy co trzeba i uzupełniamy dane (ok 1 minuty) c) drukujemy co trzeba (jeśli trzeba) i zanosimy do AZS-u. […]