Turniej Drużynowy na WAT


Turniej drużynowy Wat

10 stycznia 2015 roku na obiektach WAT ( hala sportowa przy ul. Kartezjusza 1, Warszawa ) odbędzie się Turniej Drużynowy WAT. Planujemy wysłanie kilku drużyn męskich i żeńskich.

Kategorie wagowe kobiet :

-52

-57

-63

-70

+70

Kategorie wagowe mężczyzn

– 66

– 73

– 81

– 90

+ 90

Wszystkie osoby zainteresowane startem w barwach Sekcji Judo PW prosimy o kontakt na mail: judo.politechnika.warszawska@gmail.com . W mailu prosimy o podanie wagi, stopnia w judo, imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego.