archiwum miesięczne: Czerwiec 2008


liga międzywydziałowa 2007/2008

liga międzywydziałowa 2007/2008 W tym roku zmianie uległ regulamin tych zawodów. I rzut był eksperymentalny. Na jego podstawie ustalono nowe reguły, które będą obowiązywały od kolejnego rzutu. Dotychczasowe kategorie wagowe -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 zostały zastąpione kategoriami -60K, +60K, -60W, -66W, -73W, -81W, -90W, +90W, -73S, -81S, +81S, gdzie K – kategorie […]